Οι πολυβάθμιοι υπερβατικοί θάλαμοι θεραπείας οξυγόνου είναι σχεδιασμένοι για την ταυτόχρονη θεραπεία πολλαπλών ασθενών.

Οι πολυβάθμιοι υπερβαρικοί θάλαμοι οξυγόνου υπόκεινται σε πίεση με Air Medical Air και οι ασθενείς αναπνέουν το οξυγόνο 100% μέσω συστήματος Hood ή Mask.

Τα Επιμελητήρια Tekna σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να διατηρούν στο μυαλό τους την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών και να φιλοξενούν έναν υ