Υπερβατική εκπαίδευση

Υπερβατική εκπαίδευση

Η Tekna προσφέρει τα ακόλουθα Hyperbaric Μαθήματα μέσω της Καραϊβικής Υπερβαρικής Ιατρικής.

Όλα τα μαθήματα που εγκρίθηκαν από το American College of Hyperbaric Medicine (ACHM)

Πιστοποιημένος Υπερβατικός Τεχνολόγος

Καταδυτικός Ιατρικός Τεχνικός

Διευθυντής Υπερβαρικής Ασφάλειας

Υαλοβάμβακα Ακρυλικά

Πιστοποιημένος Υπερβατικός Τεχνολόγος Κτηνιατρικός CHT-V